Search Architectural Element
To search the database, please enter a search term, and press 'Search'

 

Architectural Element
Number of results: 416
 

Architectural Element Occurrence Object Rock Commercial Name
Altar   Praha 1   Pražský hrad   sandstone   niedergrundský pískovec (labský)  
Altar   Praha 1   Pražský hrad   opuka (aranaceous marlstone)   kopaninská opuka  
Altar   Praha 1   Pražský hrad   sandstone   nehvizdský pískovec  
Altar   Praha 1   Pražský hrad   limestone   slivenecký mramor  
Altar   Praha 1   Pražský hrad   limestone   suchomastský (tmaňský) mramor  
Altar   Praha 1   Pražský hrad   sandstone   hořický pískovec  
Altar   Praha 1   Kostel a klášter sv. Jakuba   limestone   slivenecký mramor  
Altar   Praha 1   Týnský chrám   opuka (aranaceous marlstone)   kopaninská opuka  
Arch, dome   Praha 1   Švédské velvyslanectví   opuka (aranaceous marlstone)   kopaninská opuka  
Atrium, vestibule, hall   Praha 1   Pražský hrad   granite   slezská žula  
Balcony   Praha 1   Právnická fakulta   granite   mrákotínská žula  
Balustrade   Praha 1   Královský letohrádek   trachyte   tepelský trachyt  
Balustrade   Praha 1   Zámecké schody   sandstone   boháňský pískovec  
Balustrade   Praha 1   Národní divadlo   sandstone   hořický pískovec  
Base   Praha 1   Staré Město   sandstone   žehrovický pískovec - žehrovák  
Base   Praha 1   Liliová ulice   sandstone   žehrovický pískovec - žehrovák  
Base   Praha 1   Národní divadlo   sandstone   královédvorský pískovec  
Base   Praha 1   Národní divadlo   sandstone   žehrovický pískovec - žehrovák  
Basin   Praha 1   Pražský hrad   diorite   tochovický syenit  
Basin   Praha 1   Kostel a klášter sv. Jakuba   limestone   slivenecký mramor  
Pages:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    next
next
    
end
end