Odkazy

Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR
Informace o lomech dekoračního kamene, pískovnách a lomech vápencových (čistých vápenců vhodných pro výrobu vápna) a nerostných surovinách z těchto lomů. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)