Czech Geological Survey
 
Trade name: maletínský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Colour: bílá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Bílý, našedlý nebo nažloutlý jemnozrnný křemenný pískovec s jílovitým a křemitým tmelem. Téměř vždy obsahuje nepravidelné žlutohnědé šmouhy a vrstvičky a charakteristické 1-5 cm velké železité konkrece (broky). Má kvádrovitou odlučnost a poměrně snadno se opracovává.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyzikálně-mechanické vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

maletínský p.  
Photo: Barbora Hladíková (2014)  
maletínský písk.  
Photo: Barbora Hladíková (2014)  
maletínský pískovec