Czech Geological Survey
 
Trade name: naloučanský syenit

Mineral % cca % od % do Description
amfibol     2   17   Zelený, pleochroický, chloritizovaný místy.  
biotit     ,1   1,1   Většina je chloritizována.  
ilmenit     0   1,6    
křemen     ,1   5    
K-živec     77   92   Inkluze oxidů Fe způsobují oranžovou barvu. Zrna v průměru až 1,5cm.  
plagioklas     ,1   2,8   Alterované relikty. Produkty alterace jsou muskovit, albit a skapolit.  
titanit     0   ,5    
zirkon     ,3   5