Czech Geological Survey
 
Trade name: maletínský pískovec

Mineral % cca % od % do Description
K-živec   7       subangulární klasty s nízkou sféricitou, sericitizované,o střední velikosti 0,13 mm  
muskovit   1       drobné šupinky  
křemen   83       subangulární klasty s nízkou sféricitou, bez přednostní tvarové orientace o střední velikosti 0,12 mm