Czech Geological Survey
 
Trade name: sedlčanská žula

Mineral % cca % od % do Description
amfibol         světle zelený, sporadicky obsahuje relikty bezbarvého pyroxenu  
apatit         akcesoricky  
biotit         pleochroické hnědavé lišty  
chlorit         sekundární  
křemen          
K-živec         mikroklin  
plagioklas         subhedrální, tvoří karlovarská dvojčata, sericitizovaný, albit - oligoklas, jádro tvoří andesín  
titanit         akcesoricky  
zirkon         akcesoricky