Czech Geological Survey
 
Trade name: nehodivský (nepomucký) mramor
Quarry Name: Nehodiv na Nepomucku
Region: Plzeňský
District: Klatovy
Cadastre: Myslív
Map: 22134 - Neurazy
Quarry Description: Ložisko Nehodiv je vázáno na jednu z největších čoček karbonátových hornin v migmatitizovaných pararulách plánicko-kasejovického pruhu šumavského moldanubika. Čočka je zvrásněna do brachyantiklinály, přičemž lom je založen v jejím jv. křídle. Lom je v soukromém vlastnictví.

Nehodiv na Nepomucku