Czech Geological Survey
 
Trade name: maletínský pískovec
Quarry Name: Maletín
Region: Pardubický
District: Svitavy
Cadastre: Prklišov
Map: 14431 - Třebařov
Quarry Description: Lámal se v několika lomech v z.okolí Mal,etína na k.ú. Maletín, Svojanov a Prklišov