Czech Geological Survey
 
Trade name: permská arkóza
Back Way of Utilization report
Object: Veveří hrad
Architectural Element: Font
Architectural Object: Castle
Address: Brno
Object Description: Jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů posazený na ostrohu nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky vznikl zřejmě již na přelomu 12. a 13. století jako lovecký hrad moravských markrabat. Jako jeden z nejdůležitějších zeměpanských hradů a později centrum rozsáhlého šlechtického panství se Veveří mnohokrát zapsalo do dějin kraje i celé země.
District: Brno-město
Region: Jihomoravský
Way of Utilization Description: Románská křtitelnice uvnitř kostelíka Panny Marie, číšovitého tvaru je tlustostěnná, hrubě tesaná z permského pískovce. Rovněž ke zhotovení oblé kropenky s mírně členitým povrchem (románská?) na stěně v předsíni byl použit permský pískovec.