Czech Geological Survey
 
Trade name: permská arkóza
Back Way of Utilization report
Object: Veveří hrad
Architectural Element: Door
Architectural Object: Castle
Address: Brno
Object Description: Jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů posazený na ostrohu nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky vznikl zřejmě již na přelomu 12. a 13. století jako lovecký hrad moravských markrabat. Jako jeden z nejdůležitějších zeměpanských hradů a později centrum rozsáhlého šlechtického panství se Veveří mnohokrát zapsalo do dějin kraje i celé země.
District: Brno-město
Region: Jihomoravský
Way of Utilization Description: Zbytky mohutné brány, jíž se do hradu vstupovalo, bylo vytesáno z velkých kvádrů permských pískovců pleťové a narůžovělé barvy.