Czech Geological Survey
 
Trade name: permská arkóza
Back Way of Utilization report
Object: Bazilika sv. Prokopa
Architectural Element: Temple
Architectural Object: Church
Address: Třebíč
Object Description: Pochází z počátku 13. století.
District: Třebíč
Region: Vysočina
Way of Utilization Description: Pískovce a akrózy byly použity pro jemnější kamenické práce.

Třebíč sv. Prokop det  
Bazilika sv. Prokopa v Třebíči Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2010)  
Bazilika Třebíč  
Kamenné prvky z permské arkźy v kombinaci s převažujícím durbachitem. Photo: František Veselovský (2010)  
Bazilka Třebíč portál  
Photo: František Veselovský (2010)