Czech Geological Survey
 
Trade name: petřínská opuka
Back Way of Utilization report
Object: Prašná brána
Architectural Element: Staircase
Architectural Object: Door
Address: Praha 1
District: Praha
Region: Hlavní město Praha
Way of Utilization Description: Část stupňů ve šnekovém schodišti je vytesána z opuky. Stupně jsou původní, gotické.Jsou značně vyšlapané, pozitivně se projevují šedé, silně vápnité až vápencové polohy. Stupně jsou zřejmě z petřínské opuky, mohou být i z kopaninské opuky, z poloh nad " zlatou opukou ",( tzv. kvarcu )které obsahují vápencové konkrece.