Czech Geological Survey
 
Trade name: petřínská opuka
Back Way of Utilization report
Object: Petřín
Architectural Element: Walls
Architectural Object: Concourse
Address: Praha 1 - Petřín
District: Praha
Region: Hlavní město Praha
Way of Utilization Description: Gotická hradba, tzv. Hladová zeď ze 14. století, na okraji vrchu Petřín. Zeď byla opravována i za použití opuk z jiných lokalit, místy byly mezi opuky vkládány i jiné horniny. Na několika místech je zachována původní líc, se zřetelnou původní strukturou zdiva ( hrubě opracované kvádříky kladené do řádek, oddělené po postavení zdi do určité výšky spárou,nad níž následuje další část zdi).V těchto místech jsou někdy zachovány i kapsy po samonosném lešení.