Czech Geological Survey
 
Trade name: osecký pískovec
Back Way of Utilization report
Object: Osek u Duchcova
Architectural Element: Pronaos
Architectural Object: Convent
Address: Duchcov
District: Teplice
Region: Ústecký
Way of Utilization Description: Kapitulní síň z roku 1240 v cisterciáckém klášteře má sloupy, klenbu, částečně i dlažbu z oseckého pískovce. Středu síně vévodí pulpit z téhož pískovce s otáčivou vrchní částí.

Kapitulní síň Osek  
Kapitulní síň v klášteře Osek u Duchcova. Sken pohlednice s fotografií B. Hořínka. Photo: (2017)  
Pulpit Osek  
Pulpit s otáčivou vrchní částí. Sken pohlednice s fotografií B. Hořínka. Photo: (2017)