Czech Geological Survey
 
Trade name: niedergrundský pískovec (labský)
Back Way of Utilization report
Object: Pevnost Terezín
Architectural Element: Bridge
Architectural Object: Building
Address: Terezín
District: Litoměřice
Region: Ústecký
Way of Utilization Description: Po zřícení mostu v Terezíně dne 14.3.1814 byl nový most přes řeku Ohři vybudován na základě vládního požadavku z " děčínského kamene " tj. z kamene, těženého u Dolního Žlebu ( Niedergrundu )( K.Stein 1988 ).Z pískovce je vybudován obloukový most i sloupky pro zábradlí.