Czech Geological Survey
 
Trade name: niedergrundský pískovec (labský)
Back Quarry report
Quarry Name: Labská stráň
Region: Ústecký
District: Děčín
Cadastre: Dolní Žleb ( Niedergrund )
Map: 02232 - Arnoltice
Quarry Description: Rozsáhlý stěnový lom v horní části kaňonu Labe, dlouhodobě opuštěný, silně zarostlý, obtížně průchozí.V s. části lomu je výška ca 25- 30 m, hloubka 15 - 25 m, délka 100 m příp. více.U lomu rozsáhlé haldy odpadu, zpevněné nárožními, z kvádrů vyskládanými pilíři, na pracovní plošině leží velké vylámané bloky a hrubě opracované kvádry, které již nebyly použity.