Obchodní název: čedič z Vinařické hory
Objekt: Kladno
Architektonický prvek: Dláždění
Architektonický objekt: Veřejné prostranství
Adresa: Kladno
Okres: Kladno
Kraj: Středočeský
Popis užití: Vytěžený čedič se využíval jako stavební materiál a také se sekal na dlažební kostky, které však byly na rozdíl od kostek žulových či mramorových mnohem nepravidelnější. Chodníky vydlážděné čedičovými kostkami jsou v Kladně ještě tu a tam zachované, část již však zanikla v důsledku rekonstrukcí silnic a chodníků.