Obchodní název: litavský vápenec (Lithothamniový vápenec)

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Dílo sochařské   Augustiánský klášter s kostelem sv. Tomáše   Brno  
Podstavec, sokl   Augustiánský klášter s kostelem sv. Tomáše   Brno  
Dílo sochařské   Františkánský klášter   Brno  
Dílo sochařské   Město Brno   Brno  
Sloup   Město Brno   Brno