Obchodní název: uherčický mramor

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Kříž   Rozcestí   Uherčice  
Zámek   Uherčice   Uherčice