Obchodní název: tišnovské mramory

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Oltář   klášter Cisterciaček   Brno  
Sloup   Město Brno   Brno  
Obložení   Chrám Porta Coeli   Předklášteří