Obchodní název: žula brněnského masívu

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Dlažba   Kapucínské náměstí   Brno  
Dlažba   Město Brno   Brno  
Kvádr otesaný   Veveří hrad   Brno