Obchodní název: suchomastský (tmaňský) mramor

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Oltář   Dominikánský klášter   Brno  
Zábradlí   Františkánský klášter   Brno  
Obložení   Československá obchodní banka   Praha 1  
Zárubeň, ostění, veřej   Filosofická fakulta   Praha 1  
Křtitelnice   Kostel P. Marie Vítězné   Praha 1  
Dlažba   Kostel sv. Karla Boromejského pod Petřínem   Praha 1  
Kvádr otesaný   Národní divadlo   Praha 1  
Podstavec, sokl   Národní divadlo   Praha 1  
Zábradlí   Nové Město   Praha 1  
Obložení   Obecní dům   Praha 1  
Podstavec, sokl   Obecní dům   Praha 1  
Zábradlí   Obecní dům   Praha 1  
Dlažba   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Oltář   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Podstavec, sokl   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Zábradlí   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Studna, kašna, fontána   Příkopy   Praha 1  
Zábradlí   Zemská banka   Praha 1  
Obložení   Bývalý Všeobecný pensijní ústav   Praha 3  
Obložení   Smíchov   Praha 5