Obchodní název: dobříčský mramor

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Obložení   Ministerstvo financí   Praha 1  
Zábradlí   Ministerstvo financí   Praha 1