Obchodní název: petřínská opuka

Architektonický prvek Objekt Místo užití
Portál   Dům u kamenného zvonu   Praha 1  
Věž   Juditin most   Praha 1  
Schodiště   Klášter křižovníků   Praha 1  
Kvádr otesaný   Kostel sv. Jiljí   Praha 1  
Kostel   Kostel sv. Petra   Praha 1  
Kvádr otesaný   Národní divadlo   Praha 1  
Hradby   Petřín   Praha 1  
Schodiště   Prašná brána   Praha 1  
Chrám   Pražský hrad - bazilika a klášter sv. Jiří   Praha 1  
Hrob, náhrobek, náhrobník   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Kvádr otesaný   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Podezdívka   Pražský hrad - chrám sv. Víta   Praha 1  
Kostel   Pražský hrad - kostel Panny Marie   Praha 1  
Palác   Pražský hrad - Vladislavský sál   Praha 1  
Rotunda   Rotunda sv. Kříže   Praha 1  
Budova   Staroměstská radnice   Praha 1  
Dlažba   Strahovský klášter   Praha 1  
Kvádr otesaný   Strahovský klášter   Praha 1  
Dílo sochařské   Týnský chrám   Praha 1  
Konzola, krakorec   Týnský chrám   Praha 1  
Portál   Týnský chrám   Praha 1  
Pilíř   Novoměstská radnice   Praha 2  
Rotunda   Rotunda sv. Longina   Praha 2  
Rotunda   Rotunda sv. Martina   Praha 2  
Klášter   Břevnovský klášter   Praha 6