Obchodní název: fojtecká (fojtská) žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Přívlastek: porfyrický
Barva: tmavošedý s modravým nádechem
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobnozrnný porfyrický biotit-amfibolický granodiorit, tmavošedé barvy s modravým nádechem. Charakteristická jsou oválná zrna křemene o velikosti až 1 cm lemovaná koronami tmavých minerálů (amfibol, biotit). Pro svůj vzhled byl v minulosti nazýván také „žulovým porfyrem“.

fojtecká (fojtská) žula  
Foto: Jakub Šrek (2021)