Obchodní název: bernartický hadec
Hornina: serpentinit (hadec)
Typ horniny: metamorfity
Barva: zelenočerná
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Literatura: Petáková, Z. (2018): HADEC Z LOMU BERNARTICE JAKO KAMENOSOCHAŘSKÁ SUROVINA MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU. - Zpravodaj WTA