Obchodní název: Polodrahokamová žilovina (jaspis, ametyst, křišťál
Hornina: žilný křemen
Typ horniny: obecné
Barva: cihlově až masově červená, fialová, bílá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Výplň žil v krušnohorském krystaliniku. Ametystová a křišťálová brekcie tmelená masově zbarveným jaspisem.
Literatura: Burian J. – Neubert K. – Neubertová J. (1980): Katedrála sv. Víta. Odeon. Praha. Dvořáková V. (1984): Karlštejn a dvorské malířství doby Karla IV.– in Dějiny Českého výtvarného umění I/1, Chadraba R. ed., Academia. Pp 310–327. Praha. Machek P. (1983): Objev naleziště drahých kamenů použitých v době Karla IV. – Geol. Průzk., 11, 326. Skřivánek F. (1981): Příspěvek k užití drahého kamene v památkách výtvarného umění.– Pam. a přír., 7, 385–397. Skřivánek F. (1985): Inkrustace z drahého kamene – vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře.– Pam. a přír., 10, 579–593. Skřivánek F. (1989): Průzkumné a restaurátorské práce drahokamových inkrustací na hradě Karlštejně.–Pam. a přír., 2, 73–78. Skřivánek F. – Bauer J. – Rykl D. (1985): Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací.– Pam. a přír., 10, 609–627. Šedinová H. (2005): Drahokamy svatováclavské kaple.– Nakl. Rezek. Pp 221. Praha. Ziegler V. (1979): Určení a přibližná lokalizace minerálů z výzdoby stěn kaplí na Karlštejně.– Pam. a přír., 9, 541–543.

Ciboušov 1  
Foto: Zdeňka Petáková (2015)  
Ciboušov 2  
Ukázka suroviny přímo v terénu. Foto: Zdeňka Petáková (2015)  
Ciboušov  
Foto: Zdeňka Petáková (2015)