Obchodní název: barchovický migmatit (ortorula)
Hornina: migmatit
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: páskovaná
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: provrásněný biotitický migmatit, místy páskovaný
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

barchovický migmatit (ortorula)  
Foto: Vladimír Lachman (2011)  
barchovický migmatit (ortorula)  
Foto: Vladimír Lachman (2011)