Obchodní název: bělohradský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: žlutobílá, červenorůžová
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Jemnozrnný pískovec má teplou žlutobílou barvu s červenorůžovou kresbou mramorového typu.
Literatura: Berit T. (2007): Kámen v pražských stavbách. - Balkalářská práce. VŠB. Ostrava. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

Javorka Bělohrad  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)  
bělohradský pískovec  
Pískovec z lomu Javorka. Velikost vzorku 22x10 cm. Foto: Miroslav Toužimský (2007)  
bělohradský pískovec  
Foto: Miroslav Toužimský (2007)