Obchodní název: pavlovská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: modrá, šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobně až středně zrnitá, namodrale světle šedá. Těžko odlišitelná od lipnické žuly.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.