Obchodní název: výškovický syenit
Hornina: metagabro
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: tmavošedá, černá, hnědozelená
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Jedná o pyroxenické, olivín-pyroxenické metagabro, jehož primární minerální asociací je plagioklas, pyroxen, amfibol, olivín, ilmenit, biotit a apatit. Při následných metamorfních procesech pak vznikla řada dalších minerálů. Těleso je obklopeno granátickými amfibolity.
Literatura: Štědrá V.et al.(2007): The Mariánské Lázně Complex And Its Relations to Neighbouring Metamorphic Units. CETS-CTS Teplá: the Post-Conference Excursion Guide

výškovický syenit