Obchodní název: markovický amfibolit
Hornina: amfibolit
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: páskovaná
Barva: šedozelená
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Bývá často páskovaný,tvořený především amfibolem a plagioklasem. Uložen ve svorech a svorových rulách. Dosahuje mocnosti až 300 m. Částečně překryt sedimenty svrchní křídy s četnými fosiliemi.Nejznámnější naleziště minerálů alpských žil, v současnosti je odtud známo kolem 40 minerálů.
Literatura: Pauliš P.(2006): Z historie jednoho obyčejného kamenolomu. -Kámen 12, 3. Praha.

markovický amfibolit  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2008)  
markovický amfibolit  
Leštěný markovický amfibolit. Velikost vzorku cca 10x15 cm Foto: Miroslav Toužimský (2008)