Obchodní název: železitý pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: monomiktní
Barva: hnědorezavá, červenohnědá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: rezavě hnědé až nafialověle červenohnědé, železité ( limonitické i hematitové) pískovce, středně až hrubě zrnité, nebo hrubě zrnité, slepencovité, podřadně až písčité slepence,slepence tvoří někdy tenké vložky v pískovci,železitý tmel je kontaktní, obalový i pórový,často koroduje křemenná zrna (korozivní tmel)
Literatura: Zavřel, J.(2000): Petrografie stavebních kamenů Juditina mostu.- Kámen, 6, 2,53-56.Praha. Peikerová, S.(2002): Mineralogicko-petrografická charakteristika stavebních materiálů Juditina mostu.Diplomová práce.MS Knihovna Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha. Valečka, J.(2006):Juditin most v Praze a " petřínské" železité pískovce. Zpr. geol. výzk. v r. 2006. Praha.