Obchodní název: bělohorský (petřínský) pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: monomiktní
Barva: světle šedožlutavé
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík, V.(2004): Z minulosti pražských lomů (2). Kámen, 10,1,11 - 17.Praha