Obchodní název: petřínský pískovec
Hornina: psamit (arenit)
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: monomiktní
Barva: žlutavá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Lavicovité, méně deskovité, převážně žlutavé, křemenné pískovce, variabilní zrnitosti, s převahou středně zrnitých typů. Převážně jsou masívní, místy výrazně deskovitě šikmo zvrstzvené polohy.
Literatura: Rybařík V. (2003): Z minulosti pražských lomů (1): Petřín. Kámen, 9, 3, 17 - 22. Praha.