Obchodní název: vápenec z Černé v Pošumaví
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Přívlastek: dolomitický
Barva: světle šedá až šedavě bílá
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Čočkovité polohy v sillimanit- biotitických pararulách pestré jednotky českokrumlovské.Mocnost několik m až desítek m, vyjímečně až 100m. Páskované, což je způsobeno vyšší koncentrací šupinek grafitu. Někdy se střídají pásky světlé až bílé, složené z čistého kalcitu, s pásky obsahujícími silikáty. V lomu se vyskytují i polohy erlánů a biotitických pararul.
Literatura: Zikmund J. a kol. (ed. úprava S. Vrána 2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 32-233 Černá v Pošumaví.ČGS. Praha.