Obchodní název: zámělský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: plošně paraelní (břidličnatá)
Barva: světle zelená, žlutozelená
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída
Makroskopický popis: V základní hmotě pískovce převažuje glaukonit způsobující nazelenalé zbarvení horniny, jinak je hornina tvořena úlomky křemene, kvarcitů, případně fylitů, granitoidů, slíd a živců. Okrové odstíny horniny jsou způsobeny rozptýlenými oxidy a hydroxidy železa. Pískovec je odolný vůči povětrnosti, málo náchylný ke zvětrávání.
Literatura: Martinec P., Vavro M. (2005): Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene. Kámen 11, 1. Fyzikálně - mechanické vlastnosti byly provedeny v Laboratoři mech. vlast. hornin ÚGN AV a v Lab. stav. hmot Fak.stavební VŠB - Tech. univerz. Ostrava. Balarínová Z. (2004): Zámělský pískovec. Dipl. práce. VŠB. Ostrava.

zámělský pískovec  
 
zámělský pískovec  
 
zámělský pískovec  
 
zámělský pískovec  
 
zámělský pískovec  
 
zámělský pískovec  
 
zámělský pískovec