Obchodní název: skorošický hadec
Hornina: serpentinit (hadec)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: černozelená
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Černá středně až hrubozrnná hornina.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

skorošický hadec