Obchodní název: táborský syenit
Hornina: kvarcsyenit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Barva: hnědočervená
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Pyroxen-biotitický kvarcsyenit, s proměnlivým množstvím pyroxenu.Hornina je namodralá, světle šedá, skvrnitá, v navětralých partiích se mění ve světle rezavě hnědou, v oblastech poruchového pásma je rezavě hnědá, pravidelnou velikost vykazují vrostlice biotitu a draselného živce.

táborský syenit