Obchodní název: porfyr z Horní Pěny
Hornina: porfyr
Typ horniny: magmatity žilné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: granitový (žulový)
Barva: tmavě šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Tmavěšedý felsitický žulový porfyr s občasnými vyrostlicemi světlých živců do 1,5cm. L-pukl. drží sklon 10-15, mění směr (100/10), převažující svislé rozpukání je 290/80.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze.

porfyr z Horní Pěny  
Porfyr z Horní Pěny Foto: Miroslav Toužimský (2013)