Obchodní název: žula z Panských Dubenek
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: porfyrický
Barva: šedá, béžová
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Drobnozrnný granit s občasnými vyrostlicemi živců do 4cm, které bývají zvlášť usměrněné zvl. v okolí střižných zón. Béžové variety navětralé. Pukl. 210/86, orientace def. živců 300/5, 122/50, or. mladých žilek chloritu 123/70, plocha protažení inkluzí bt a živců 125/78, L-pukl. mění směr i sklon 300/6, 20/10, Q-2/88-otevř. s alteracemi, S-122/50, poruchy drcení 344/78.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

žula z Panských Dubenek