Obchodní název: hornodvorecká žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: porfyrický
Barva: šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Drobnozrnný šedý biotitický granit, místy přechází do rezavěhnědých navětralých partií. Vyjímečně možno nalézt vyrostlice živců a shluky biotitů. Pozn: Výrazná vějířovitá tektonická zóna s následujícími směry a sklony: 215/85 pukliny, 130/65 zóna drcení, 120/80 pukliny. Další pukliny S 60/88, L subhorizontální 100/10 nejsou jednotné ve sklonu. Q pukliny (215/85)jsou otevřené (rezavé-povlaky Fe-oxidů).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.