Obchodní název: korouhvický amfibolit
Hornina: amfibolit
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: laminovaná
Přívlastek: bazický
Barva: šedozelená
Stratigrafické členění: proterozoikum
Makroskopický popis: Páskovaný jemnozrnný šedozelený amfibolit, který se střídá s X cm až XX cm mocnými pásky světle béžového leptinitu (střídání bazického a kyselého vulkanismu). Místy jsou v amfibolitu hrubozrnnější partie, vytvořené pravděpodobně sekundárním natavením. Ve felsických polohách nalezeny grt až 4 mm velké (pravděpodobně metamorfní). Pozn. Jedná se o Věstínský komplex.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.