Obchodní název: olšínská žula (mysletická)
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: porfyrická
Barva: béžová
Stratigrafické členění: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles - - namur
Makroskopický popis: Viz též mysletická žula. Béžový jemnozrnný až drobnozrnný granit s ojedinělými vyrostlicemi živců do 1,5cm. Stejný typ horniny se těží v Mysleticích.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.