Obchodní název: vápovický eklogit
Hornina: eklogit
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: kompaktní
Barva: šedozelená
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Šedozelený drobnozrnný až jemnozrnný grt-pyroxenický eklogit, makroskopicky patrny korony kolem granátu, místy přechází do světlejších křemenem a plagioklasem bohatých poloh.Místy patrno rezavěhnědé zbarvení od zvětralých sulfidů a oxidů. Velmi kompaktní a tvrdá hornina.

vápovický eklogit  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)