Obchodní název: čechočovický kvarcit
Hornina: kvarcit
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: kompaktní
Barva: béžovožlutá
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Béžověžlutý rozpukaný kvarcit, možná kvarcitický aplit. Horniny ložiska jsou značně zvětralé.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.