Obchodní název: naloučanský syenit
Hornina: syenit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Textura: porfyrická
Přívlastek: alkalický
Barva: oranžová
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Těžil se oranžový amf. syenit s velikostí živců do 2cm a amfibolů do 5mm. Velice dekorativní hornina.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Leichmann J.(2004): Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin.Excursion Guide and Abstract Volume. International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks.Náměšť nad Oslavou. Moravské muzeum. Brno.