Obchodní název: naloučanský mramor
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: kompaktní
Barva: bílá až šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Makroskopický popis: Jemnozrnný krystalický vápenec, místy zbarvený do šeda až šedozelena silikáty Fe a Mg. Hornina je značně rozpukaná.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.