Obchodní název: Kamenská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: porfyrická
Přívlastek: melanokratní
Barva: namodrale tmavě šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Tmavěšedý drobnozrnný až střednězrnitý porfyrický melagranit(durbachit), místy enklávy jemnozrnného bt. durbachitu.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Koutek J.(1936): O stavivu třebíčské baziliky. Od Horácka k podyjí,12,1935-36.98-100. Třebíč. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

Kamenská žula