Obchodní název: skutečská (hlinská) žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Textura: kompaktní
Barva: šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Jemnozrnný granodiorit až křemenný diorit, bez vyrostlic
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

skutečská (hlinská) žula  
 
skutečská (hlinská) žula